Kvalitetspolicy

Ingår i ägarföretagets Livrustning AB:s systematiska arbetsmiljöarbete

Hjärtstartarbutiken.com ska

  • Leverera utrustning inom HLR & Första Hjälpen, Första Hjälpen och Brand till företag, privatpersoner och föreningar. 
  • Arbeta målinriktat och systematiskt med ständiga förbättringar för att öka kundtillfredsställelse och kundsäkerhet.
  • Följa aktuella lagar, krav och utveckling som rör vår verksamhet.
  • Arbeta mot tydliga mätbara kvalitetsmål som löpande följs upp.
  • Arbeta i enlighet med Livrustnings AB:s riktlinjer för etik och kvalitet, de yrkesetiska riktlinjerna samt med beaktande av vår kundpolicy.
  • Arbeta för att ständigt förbättra effektiviteten i ledningssystemet.
  • Visa respekt, engagemang, omtanke och intresse i mötet med kund.
  • Sträva efter att överträffa kunds förväntan.​